Liv at MB by Bukit Sembawang
Liv@MB by Bukit Sembawang Estates Ltd
Liv at MB by Bukit Sembawang Logo

Launching in 2Q 2022

Liv at MB by Bukit Sembawang
Liv@MB by Bukit Sembawang Estates Ltd
Liv at MB by Bukit Sembawang Logo

Launching in 2Q 2022

Liv at MB by Bukit Sembawang
Liv@MB by Bukit Sembawang Estates Ltd
North Gaia Logo (Gold Horizontal)

Launching in 2Q 2022

Liv at MB by Bukit Sembawang
Liv@MB by Bukit Sembawang Estates Ltd
North Gaia Logo (Gold Horizontal)

Launching in 2Q 2022